Om Os

Nyhybel.dk er et alternativ til de andre boligportaler, hvor vi formidler direkte kontakt mellem boligsøgende til lejeboliger og andelsboliger. Og du kan få et hurtigt overblik over de ledige boliger. Nyhybel.dk opdateres dagligt med de nye leje- og andelsboliger.

Vi har en chat, hvor du altid kan få fat i os med spørgsmål. Vi er til for dig fra kl. 8.00 til kl.22.00 alle dage.

Vilkår aftaleindgåelse:

Det er en betingelse for brug af Nyhybel.dk, hvad enten der er tale om annoncering eller brug af andre serviceydelser på Nyhybel.dk at du har accepteret nærværende vilkår. Din brug af Nyhybel.dk anses som en accept af nærværende vilkår, der således udgør en bindende aftale mellem dig og Nyhybel.dk

Vilkårene er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Retningslinier for annoncering:

Nyhybel.dk tillader ikke annoncetekster, der kan opfattes som fjendtlige eller anstødelige udlæg mod individer, samfundsgrupper, virksomheder m.v. Vurderingen af, om en annoncetekst lever op til Nyhybel.dk’s retningslinier for annoncering bestemmes alene af Nyhybel.dk, ligesom Nyhybel.dk forbeholder sig ret til uden varsel at bortredigere tekstpassager eller helt afvise af en annonce, herunder at afskære en annoncør fra at benytte sig af Nyhybel.dk’s tjenesteydelser.

Endvidere forbeholder Nyhybel.dk sig retten til uden varsel at redigere eller forkaste annoncer, som efter Nyhybel.dk’s vurdering ikke er udfyldt korrekt eller som i ordlyd kan opfattes som anstødelige, hvad enten dette skyldes seksuelle racistiske kønsdiskriminerende eller lignende undertoner. Nyhybel.dk tillader ikke, at annonceoverskrifter eller annonce(fri)tekster indeholder telefonnumre, emailadresser, internetadresser. Nyhybel.dk tillader ikke annoncer, hvor overtagelse af et lejemål er betinget af varekøb eller af levering af ydelser, medmindre der er tale om en funktion som vicevært eller forhold, der efter Nyhybel.dk’s vurdering kan sidestilles hermed. Overskridelse af et eller flere af disse forhold vil medføre, at den pågældende annonce redigeres eller forkastes uden varsel.

Nyhybel.dk gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at oprette flere annoncer for det samme lejemål, at annoncer for erhvervslejemål kan afvises, såfremt der ikke er tilknyttet en bolig.

Anvendelse af data publiceret på Nyhybel.dk:

Login til Nyhybel.dk og oprettede annoncer er strengt personlige og det er ikke tilladt at videresælge, udleje, forære eller på anden vis videregive disse informationer.

Data på Nyhybel.dk er ophavsretsligt beskyttet og må således kun anvendes i den form, det er tiltænkt i henhold til den service, der udbydes på Nyhybel.dk. Det betyder, at man som ikke-betalende eller betalende bruger på Nyhybel.dk må tage kontakt til annoncøren/udlejeren via den kontaktmulighed, der på annoncer stilles til rådighed af Nyhybel.dk og udelukkende med det formål at finde en bolig.

Data på Nyhebel.dk må ikke anvendes i kommercielt øjemed, og må således ikke crawles eller kopieres med henblik på at anvende data i forbindelse med konkurrerende virksomhed. Ved data publiceret på

Nyhybel.dk forstås annoncetekster, data og detaljer om lejemål, billeder, kontaktinfo til udlejer i form af telefonnummer, email eller URL og anden info, der er publiceret på annoncer på Nyhybel.dk.

Datasikkerhed:

Alle servere, som benyttes til lagring af personlige oplysninger afgivet ved din tilmelding til Nyhybel.dk, er placeret i Nyhybel.dk’s …………………………

Personlige oplysninger:

Når du tilmelder dig som annoncør på Nyhybel.dk bliver de oplysninger, som du afgiver ved oprettelsen, registreret. Dine oplysninger bliver behandlet fortroligt, og er kun tilgængelige for dig og de betroede databaseansvarlige medarbejdere hos Nyhybel.dk.

Nyhybel.dk videregiver eller sælger ikke dine oplysninger til tredjemand. Enhver undtagelse herfra kan og vil kun ske med din personlige accept. Det er dit ansvar, at dine personlige data til enhver tid er korrekte, og du kan altid ændre dine personlige data.

Behandling af oplysninger:

For information om vores behandling af personelige oplysninger refereres der til vores persondatapolitik (link til persondatapolitik).

Ajourføring af oplysninger:

Vi foretager løbende en kontrol af rigtigheden af de registrerede personoplysninger med henblik på at sikre, at vores databaseserver er fuldt opdateret og kun indeholder korrekte data. I den forbindelse er du tillige forpligtet til at ajourføre dine personlige oplysninger, hvis der sker ændringer i disse.

Cookies:

Cookies er en mindre programkode, som bliver gemt på din computer, så computeren kan huske dig på et senere tidspunkt. Store dele af Nyhybel.dk er baseret på anvendelse af cookies Du kan til enhver tid slette disse cookes. Såfremt du har indstillet din browser til ikke at acceptere cookes, kan Nyhybel.dk ikke benyttes fuldt ud.

Betaling over Internet:

Enhver form for online betaling af ydelser på Nyhybel.dk sker via en SSL-forbindelse. Det betyder, at der bliver oprettet en krypteret forbindelse mellem dig og Nyhybel.dk så eksempelvis kreditkortoplysninger ikke kan læses eller opfanges af andre. En SSL-forbindelse kan genkendes på, at der i din browsers statuslinie er et låse-ikon, hvor låsen er lukket. Nyhybel.dk har en indløsningsaftale med PBS, hvilket indebærer, at vi opfylder høje krav til sikkerheden på Nyhybel.dk og for at tilvejebringe en maksimal sikkerhed af dine betalingskortoplysninger, gemmer vi ikke disse oplysninger. Vi tager imod følgende betalingskort: Dankort, Visa, Mastercard, Visa Electron, JCB og Maestro.

Handel på Nyhybel.dk

På Nyhybel.dk stilles visse ydelser gratis til rådighed, mens andre ydelser forudsætter betaling. Såfremt ydelsen koster penge, vil du inden din endelige accept af transaktionen blive informeret om ydelsen, prisen inkl. Moms og eventuelle betalingsvilkår. Du har således altid mulighed for at afbryde dit køb, inden betalingen gennemføres, såfremt du ikke ønsker at erhverve den pågældende ydelse. Har du spørgsmål til ydelser på Nyhybel.dk er du altid velkommen til at kontakt os på info@nyhybel.dk.

For alle ydelser, som du kan erhverve på Nyhybel.dk gælder, at der er knyttet den lovbestemte fortrydelsesret på 14 dage. Du tager dit abonnement/din serviceydelse i brug i samme øjeblik du gennemfører købet på Nyhybel.dk Ønsker du at udnytte fortrydelsesretten, skal du afgive en utvetydig erklæring herom, som sendes til Nyhybel.dk. Erklæringen kan sendes pr. email til kundeservice på info@nyhybel.dk. Du kan også udfylde og sende en standardfortrydelsesformular, som kan downloades her. Hvis du fortryder efter at have taget abonnementet/serviceydelsen i brug, skal du betale for den del af ydelsen, der er leveret. Beløbet skal stå i rimeligt forhold til omfanget af den ydelse, som allerede er leveret. Hvis du har indgået en aftale om et abonnement, er der kun fortrydelsesret i 14 dage efter aftalens indgåelse og ikke i forbindelse med den løbende betaling, som sker efter fortrydelsesperiodens udløb.

Support eller reklamation:

Hvis du har brug for support i forbindelse med din brug af Nyhybel.dk, eller ønsker du at komme med ris eller ros, henviser vi til info@Nyhybel.dk.

Ansvarsfraskrivelse:

Nyhybel.dk er ikke erstatningsansvarlig for tab ved udnyttelse af de ydelser der stilles til rådighed på Nyhybel.dk. Uden at begrænse det generelle i det foregående, er Nyhybel.dk endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab, som skyldes: Nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer eller ødelæggelse/beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset at det er Nyhybel.dk, der står for driften af systemerne. Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos Nyhybel.dk. Lovindgreb. Terror eller hærværk (herunder computervius og -hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig eller naturkatastrofer. Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflinkten er rettet mod eller iværksat af Nyhybel.dk selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag. Dette gælder også, når konflinkten kun rammer dele af Nyhybel.dk. Andre forhold og omstændigheder, som er uden for Nyhybel.dk’s kontrol.

Nyhybel.dk forbeholder sig retten til uden varsel at slette dig som bruger, såfremt du misligholder nærværende vilkår. I tilfælde af misbrug vil vi som hovedregel kontakte dig med henblik på at finde ud af, om misbruges skyldes en uforsætlig handling fra din side. Du før dog i alle tilfælde, hvor du er i tvivl om regler og vilkår, henvende dig til Nyhybel.dk så du kan få vejledning i og forklaring på korrekt brug af Nyhybel.dk.

Nyhybel.dk påtager sig ikke ansvar for, om oplysninger om email og/eller telefonnummer samt andre annonceinformationer er korrekte. Nyhybel.dk påtager sig ej eller ansvar for, om en henvendelse fra boligsøgende til udlejer eller henvendelse fra udlejer til boligsøgende skulle vise sig at være forgæves, hvad end årsagen måtte være. Den boligsøgende skal selv sikre sig, at udlejer har ret til at udleje den pågældende bolig.

Nyhybel.dk kan ikke holdes ansvarlig for vilkårene på udlejeres sites. Af den grund kan refunderinger ikke ske med udgangspunkt i disse sites vilkår.

Nyhybel forbeholder sig ret til uden varsel at ændre nærværende vilkår samt priser. Nærværende vilkår er senest rettet til den 17. juni 2019.

Vi har ikke aftaler med boligudbyderne om at formidle kontakt mellem boligudbydere og boligsøgerne.

Boligerne i søgemaskinen stammer dels fra frit tilgængelige hjemmesider og dels fra boliger, der er lagt op af brugerne selv. Vi er en hjælp til dig, så du ikke skal sidde og holde dig orienteret om udbudte leje- og andelsboliger.

Nyhybel.dk er en platform, hvor boligudbyder kan lægge en boligannonce op og hvor brugere kan få relevante søgeresultater i form af lejebolig eller andelsbolig. Boligsøgende kan hente kontaktinfo til de boligudbydere, der har oprettet sig direkte i systemet mod betaling. Det er gratis at lægge en boligannonce op for en boligudbyder.

Sådan indsamler nyhybel.dk viden om ledige boliger:

1. Lejeboligen lægges direkte op af Boligudbydere selv.

2. Boligudbyderen beder os om at sikre, at der er en opdateret version af deres ledige boliger på nyhybel.dk

3. Vi gennemsøger markedet for ledige boliger.

Boligsøger:

Du kan opsige dit medlemskab, når det passer dig, og abonnementet ophører herefter ved udgangen af den periode, der er betalt for. Det er dog ikke muligt at opsige medlemskabet indenfor de første 24 timer, hvor abonnementet af tekniske årsager er låst. Efter de første 24 timer kan du opsige dit abonnement, når det passer dig. Det vil sige, at du i den første prøveperiode godt kan kontakte udlejere på nyhybel.dk og dagen efter opsige dit medlemskab.

Priser:

Prøvepiode 1 kr i 5 dage, 79 kr pr uge eller 149 pr. 14. dag i abonnement, som du selv skal stoppe, når du ikke længere har brug for det.

Tone:

Vi holder en pæn tone og venligst ikke opfordre til vold og andre dumheder. Hold de bare bryster og tissemænd til din dating profil og undgå at chikanere og komme med usandfærdige påstande. Opfør dig som en voken, ærlig og reel. Hvis du har en dårlig oplevelse med en bruger, så skriv til os og vi tager hånd om sagen omgående.

Adresse:

Nyhybel.dk, Greve. Email: info@nyhybel.dk

Følg os på Instagram og Facebook.