Privatlivspolitik

På Nyhybel.dk tager vi behandling af dine personoplysninger alvorligt, og vi sikrer en rimelig og gennemsigtig databehandling. Denne persondatapolitik beskriver, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet, når du bruger Nyhybel.dk. Angående Nyhybel.dk’s brug af cookies på nyhybel.dk henvises du til vores cookiepolitik. Nyhybel.dk er dataansvarlig og sikre, at dine personoplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med persondatalovgivningen. Vi har følgende kontaktoplysninger: Hebsoe Rengøring (Nyhybel.dk) CVR: 36123265 Adresse: Hedelyparken 27, 2670 Greve Mail: persondata@nyhybel.dk Indsamling af personoplysninger Når du besøger Nyhybel.dk indsamler vi nogle oplysninger for blandt andet at forbedre oplevelsen og for at kunne tilbyde dig brug af vores bolig-tjenester. Vi indsamler oplysninger på følgende måder:

· Oplysninger, du giver os. For at gøre brug af nogle af vores bolig-tjenester kræver vi, at du opretter en brugerprofil. I den forbindelse angiver du en række personlige oplysninger, for eksempel dit navn og e-mail.

· Oplysninger, som vi får gennem din brug af vores tjeneste Vi indsamler oplysninger til analyse og statistikbrug omkring din brug af vores tjeneste. Disse informationer omfatter blandt andet oplysninger omkring den enhed, du benytter vores tjeneste med, IP-adresse og enhedssprog med mere. Herudover opretter vi automatisk en boligagent automatisk, således at vi ved dit samtykke kan sende dig relevante boligemner via e-mail.

Behandlingen af personoplysninger Vi behandler personoplysninger, som du frivilligt har givet os ved oprettelsen af din profil på Nyhybel.dk eller ved redigeringen af din eksisterende profil, samt oplysninger om din login-historisk, tidspunkt for login og dialog med udlejere og lejere via Nyhybel.dk. Såfremt du vælger at anvende Facebook eller Google til oprettelse af din profil, indsamler vi navn og e-mail fra din Facebook/Google profil og anvender på din Nyhybel.dk’s profil. Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

· Registrering af hvem du er, således at du kan kommunikere med udlejere og/eller lejere via Nyhybel.dk’s systemer.

· Markedsføring af interne produkter, herunder udsendelse af boligagent-mails, såfremt du har samtykket hertil.

· Optimering af tjenesten, kundeservice-redskaber samt udarbejdelse af statistik

Vi behandler kun dine oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet. Behandlingen sker efter følgende retsgrundlag:

· At du har samtykke til behandlingen, jf. artikel 6, stk. 1, litra a i persondataforordningen*

· At behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, jf. artikel 6, stk. 1, litra b i persondataforordningen.

· At behandlingen ud fra hensynet til facilitering af log-in og optimering af tjenesten efter en interesseafvejning går forud for dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i persondataforordningen. Interesseafvejningen er i forhold til vores løbende arbejde med at forhindre misbrug af siden samt at sikre at vores brugere ikke bliver bedraget af falske udlejere.

Når vi har indhentet dit samtykke til brug for vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid mulighed for at trække dit samtykke helt eller delvist tilbage ved at kontakte os. Tilbagetrækningen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som vi har foretaget inden tilbagetrækningen. Bemærk, at behandlingen af visse oplysninger (informationer du angiver samt en log over din aktivitet på tjenesten) er nødvendige for at kunne tilbyde en normal login-procedure. Uden disse oplysninger, kan du ikke anvende Nyhybel.dk fuldt ud. Opbevaring af oplysninger Dine personoplysninger opbevares så længe, at det er nødvendigt af hensyn til at opfylde formålet, medmindre andet er påkrævet i henhold til lovgivningen, herunder særligt bogføringslovens regler om opbevaring af bogføringsmateriale i 5 år. Videregivelse af oplysninger Vi videregiver de personoplysninger, som fremgår på din profil på Nyhybel.dk, til Nyhybel.dk’s andre brugere med henblik på at udbrede kendskabet til dig som boligsøger. Derudover videregiver vi dine personoplysninger til andre, såfremt vi er forpligtet hertil via lovgivning. Dette er accepteret i forbindelse med oprettelsen af en bruger, ud fra en interesse om at forbinde udlejere og boligsøgende med henblik på at kunne opfylde vores formål. Vi videregiver ikke informationer om dig som udlejer bortset fra informationer indtastet på

udlejningsannoncer, hvor formålet er, at levere relevant information om de annoncerede boliger, herunder kontaktinfo til udlejer. Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. På Nyhybel.dk er der implementeret plug-in fra Facebook. Såfremt du har samtykket hertil, kan vi videregive din e-mail adresse via dette plug-in til Facebook til brug for markedsføringsformål. Vi har begrænset kontrol over dette plug-in, men vi opfordrer dig til at læse Facebooks persondatapolitik for at få mere information herom. Overførsel til tredjelande Vi overfører i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger data til modtagere udenfor EØS, dog kun til virksomheder, der er med i EU Privacy Shield og dermed er sikre i henhold bestemmelserne i EU-dataforordningen (EU) 2016/679 af 27. april 2016. Overførslerne vil derfor ske på ét af følgende overførselsgrundlag:

· At modtageren er certificeret til at overholde principperne for beskyttelse af personlige oplysninger efter US-EU Privacy Shield Framework (Kaldet “Privacy Shield”).

· At vi har indgået standardbestemmelser om databeskyttelse med modtageren, som efter EU-Kommissionens vurdering frembyder tilstrækkelige garantier for beskyttelse af privatlivets fred, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder samt for udøvelsen af de dertil knyttede rettigheder.